Konserter

Historisk:

Jublieumskonsert

Beethoven 250 år

Ludwig van Beethoven skrev faktisk bare en eneste fiolinkonsert. Den er til gjengjeld betraktet som en av de viktigste verker i solistrepertoaret med konserter for fiolin og orkester. 


Det hører med til historien at ved uroppføringen lille julaften 1806, var Beethoven så sent ute med å skrive ferdig solostemmen at Franz Clement, som var en av datidens mest berømte fiolinister, ikke hadde tid til å øve inn alt og måtte lese deler rett fra notearket. Det er lett å glemme at selv slike fenomenale verk kunne se dagens første lys under slike kaotiske omstendigheter, og med drøye 200 års behagelig tilbakeblikk bidrar dette bare til å gjøre store komponisters rett ofte strabasiøse liv og levned enda mer imponerende.


Solist for anledningen er Edvard Erdal, som til daglig er konsertmester i Den Norske Opera. Vi gleder oss!

Stian E. Svendsen

Dirigent

Edvard Erdal

Solist

Dobbelklikk her for å legge til din egen tekst.

Romsdalsorkesteret og Kristiansund Symfoniorkester samarbeider høsten 2020 om en storslått jubileumskonsert, i anledning årets 250-års Beethoven-jubileum. Stian E. Svendsen, som i en toårsperiode har arbeidet målrettet med Romsdalsorkesteret, har innstudert repertoaret med begge orkestre og er konsertens dirigent.


På programmet står Symfoni nr. 6, bedre kjent som Pastoralesymfonien, samt Beethovens berømte fiolinkonsert (den ene) og Coriolan-overtyren.


Beethovens svært kjente Pastoralesymfoni har et ruralt gjennomgangstema, som han selv omtalte som "erindringer om landelivet" og mer en musikalsk skildring av følelser enn maleri.

Den er videre en av få av hans verker som har en såkalt "programmatisk struktur", der de ulike satsene har undertitler, som "Tordenstorm", "Scene ved bekken" etc.


Beethoven skrev som vi vet 9 symfonier i det hele, og om man ikke har alle friskt i minnet, vil man nok overraskes over hvor mange av de disse vakre melodiske tema man drar kjensel på og som kan være greit å vite stammer fra selveste Pastoralen.


Ludwig van Beethoven:

  • Coriolan-overtyre
  • Fiolinkonsert
  • Symfoni nr. 6

Oppfølgingen av våre hjemmesider har ligget brakk en stund. Vi tenker å ha aktuelle oppkommende prosjekter (som høstens Beethoven-jubileum) på framsiden og legge materialet baklengs historisk her etter konsert.


Et velspillende orkester (Romsdals Budstikke, 12.11.2013)


KonserterRomsdalsorkesteret inviterer til konsert!


Neste konsert blir i midten av November. Mer info kommer.

Romsdalsorkesteret, Postboks 2233, 6402 Molde

Kontakt: leder(at)romsdalsorkesteret.no  Org. nr: 988 879 088  Design by Tor Ingar Sukke