Hjem

Jublieumskonsert

Beethoven 250 år

Romsdalsorkesteret og Kristiansund Symfoniorkester samarbeider høsten 2020 om en storslått jubileumskonsert, i anledning årets 250-års Beethoven-jubileum. Stian E. Svendsen, som i en toårsperiode har arbeidet målrettet med Romsdalsorkesteret, har innstudert repertoaret med begge orkestre og er konsertens dirigent.


På programmet står Symfoni nr. 6, bedre kjent som Pastoralesymfonien, samt Beethovens berømte fiolinkonsert (den ene) og Coriolan-overtyren.


Beethovens svært kjente Pastoralesymfoni har et ruralt gjennomgangstema, som han selv omtalte som "erindringer om landelivet" og mer en musikalsk skildring av følelser enn maleri.

Den er videre en av få av hans verker som har en såkalt "programmatisk struktur", der de ulike satsene har undertitler, som "Tordenstorm", "Scene ved bekken" etc.


Beethoven skrev som vi vet 9 symfonier i det hele, og om man ikke har alle friskt i minnet, vil man nok overraskes over hvor mange av de disse vakre melodiske tema man drar kjensel på og som kan være greit å vite stammer fra selveste Pastoralen.


Ludwig van Beethoven skrev faktisk bare en eneste fiolinkonsert. Den er til gjengjeld betraktet som en av de viktigste verker i solistrepertoaret med konserter for fiolin og orkester. 


Det hører med til historien at ved uroppføringen lille julaften 1806, var Beethoven så sent ute med å skrive ferdig solostemmen at Franz Clement, som var en av datidens mest berømte fiolinister, ikke hadde tid til å øve inn alt og måtte lese deler rett fra notearket. Det er lett å glemme at selv slike fenomenale verk kunne se dagens første lys under slike kaotiske omstendigheter, og med drøye 200 års behagelig tilbakeblikk bidrar dette bare til å gjøre store komponisters rett ofte strabasiøse liv og levned enda mer imponerende.


Solist for anledningen er Edvard Erdal, som til daglig er konsertmester i Den Norske Opera. Vi gleder oss!

Stian E. Svendsen

Dirigent

Edvard Erdal

Solist

Ludwig van Beethoven:

  • Coriolan-overtyre
  • Fiolinkonsert
  • Symfoni nr. 6
  • Myra Samfunnshus, Vestnes lørdag 14. november kl. xx:00
  • Kulturfabrikken, Kristiansund, søndag 15. november kl. xx:00


Et velspillende orkester (Romsdals Budstikke, 12.11.2013)


  •  Spiller variert klassisk repertoar
  • Øver på kulturhuset i Molde, torsdager fra kl. 18.30-21.00
  • Vi tar i mot alle med åpne armer og antibac
  • Ønsker oss spesielt kontrabass og blåsere
  • Vi har to større konsertprosjekter hvert år


Velkommen til Romsdalsorkesteret- orkesteret for hele Romsdalsregionen

Romsdalsorkesteret ble stiftet 13. oktober 1994 og er et samarbeidsprosjekt mellom alle kommunene i Romsdal. Orkesteret består til dels av profesjonelle musikere som er knyttet til kulturskolene i regionen og består ellers av voksne amatørmusikere og flere unge talenter som går på kulturskole. Les mer

Konserter


Neste konserter blir i midten av november.


Presse


Les omtaler av oss og se YouTube-klipp fra en av våre konserter ved å klikke her.


Romsdalsorkesteret, Postboks 2233, 6402 Molde

Kontakt: leder(at)romsdalsorkesteret.no  Org. nr: 988 879 088 

Design by Tor Ingar Sukke